English

O nas

Zakład Energetyki Wodorowej (Z1) oraz Zakład Oczyszczania Powietrza i Wody (Z4) wchodzą w skład Ośrodka Techniki Plazmowej i Laserowej, który stanowi jeden z czterech ośrodków Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego, Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Niniejsza strona internetowa dotyczy zakładów Z1 i Z4. Zakład Zastosowań Techniki Plazmowej i Laserowej (Z3) zajmujący się techniką laserową przedstawiony jest na www.lasercenter.pl

Historia | Osiągnięcia

Struktura Instytutu Maszyn Przepływowych

Ośrodki naukowe

O1 Ośrodek Hydrodynamiki
  Z1 Zakład Przepływów Wielofazowych
  Z2 Zakład Hydroenergetyki
  Z3 Zakład Kawitacji
  Z4 Zakład Elektrohydrodynamiki
O2 Ośrodek Przepływów i Spalania
  Z1 Zakład Aerodynamiki
  Z2 Zakład Aerodynamiki Eksperymentalnej
  Z3 Zakład Konwersji Energii
  Z4 Zakład Energii Odnawialnych
O3 Ośrodek Techniki Plazmowej i Laserowej
  Z1 Zakład Energetyki Wodorowej
  Z2 Zakład Fotofizyki
  Z3 Zakład Zastosowania Techniki Plazmowej i Laserowej
  Z4 Zakład Oczyszczania Powietrza i Wody
  Z5 Zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii
O4 Ośrodek Mechaniki Maszyn
  Z1 Zakład Mechaniki Struktur Inteligentnych
  Z2 Zakład Dynamiki i Diagnostyki Turbin
  Z3 Zakład Aerosprężystości
O5 Ośrodek Energetyki Cieplnej
  Z1 Zakład Turbin
  Z2 Zakład Energetyki Rozproszonej
  Z3 Zakład Wymiany Ciepła