English

Nasze osiągnięcia

  • Projekt, budowa i optymalizacja nowych mikrofalowych generatorów plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym,

  • Opracowano teoretyczne i numeryczne samouzgodnione modele wyładowania mikrofalowego podtrzymywanego falą powierzchniową w gazach pod ciśnieniem atmosferycznym. Wyznaczono charakterystyki propagacyjne fali powierzchniowej podtrzymującej wyładowanie mikrofalowe ,

  • Opracowanie technologii eliminacji tlenków azotu z gazów odlotowych za pomocą wyładowania koronowego,

  • Opracowanie technologii eliminacji lotnych związków organicznych z powietrza pod ciśnieniem atmosferycznym za pomocą wyładowania mikrofalowego typu "pochodnia",

  • Określenie wpływu właściwości wody na efektywność destrukcji fenolu za pomocą wyładowania koronowego w wodzie i do jej powierzchni,

  • Wieloletnia współpraca z koncernem Air Liquide (Francja) - prace badawczo-rozwojowe dotyczące mikrofalowych generatorów plazmy do niszczenia szkodliwych substancji gazowych.