English

Chromatografia cieczowa/gazowa oraz spektrometria masowa

Posiadamy wiele chromatografów najnowszej generacji firmy Schimadzu. W tym:
Chromatograf cieczowy ze spektrometrem masowym LCMS-8040.

Chromatografy gazowe GC-2010 oraz GC-2014.

Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym GCMS-TQ8030

Mamy doświadczenie w badaniu składu gazów i cieczy. Metodą spektroskopii masowej możemy określić najmniejsze śladowe ilości związków.