English

Kontakty

dr hab. inż. Mirosław Dors, prof. nadzw.

  Pokój: F331
  Tel.: 5225-184
  E-mail: mdors@imp.gda.pl

prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk

  Pokój: F330
  Skype: jmizeraczyk
  Tel.: 5225-288
  E-mail: jmiz@imp.gda.pl

dr inż. Mariusz Jasiński

  Pokój: F312
  Tel.: 5225-158
  E-mail: mj@imp.gda.pl

dr inż. Helena Nowakowska

  Pokój: F227
  Tel.: 5225-119
  E-mail: helena@imp.gda.pl

dr inż. Janusz Podliński

  Pokój: F226
  Tel.: 5225-122
  E-mail: janusz@imp.gda.pl

mgr inż. Bartosz Hrycak

  Pokój: F210
  Tel.: 5225-214
  E-mail: bhrycak@imp.gda.pl

mgr inż. Artur Berendt

  Pokój: F328
  Tel.: 5225-117
  E-mail: aberendt@imp.gda.pl

mgr inż. Tomasz Izdebski

  Pokój: F328
  Tel.: 5225-117
  E-mail: tizdebski@imp.gda.pl

mgr inż. Dariusz Czylkowski

  Pokój: F210
  Tel.: 5225-214
  E-mail: dczylkowski@imp.gda.pl

mgr Robert Miotk

  Pokój: F210
  Tel.: 5225-214
  E-mail: rmiotk@imp.gda.pl