English

Zastosowanie wyładowań koronowych

Badania wyładowania koronowego i jego zastosowań prowadzone są w Zakładzie Oczyszczania Powietrza i Wody. Obejmują one:

  • eliminację tlenków azotu z symulatorów gazów odlotowych w reaktorze plazmy nietermicznej z katalizatorem (reaktor ze stałonapięciowym dodatnim wyładowaniem koronowym),

  • efekt elektrohydrodynamiczny w reaktorach plazmy nietermicznej,

  • zastosowanie techniki spektroskopii indukowanej laserem (Laser Induced Spectroscopy) do pomiarów czasowo-przestrzennych rozkładów cząstek aktywnych w plazmie nietermicznej stosowanej do dekompozycji tlenków azotu,

  • badania właściwości rożnych modów wyładowania koronowego,

  • modelowanie kinetyki reakcji chemicznych w plazmie nietermicznej,

  • utlenianie związków organicznych rozpuszczonych w wodzie pitnej i deszczowej,

  • inaktywacja bakterii wód powierzchniowych (woda z rzek i jezior).