English

Dr hab. inż. Mirosław Dors

Mirosław Dors

Mirosław Dors otrzymał stopień Magistra Chemii w 1993 roku na Politechnice Gdańskiej, stopień Doktora Nauk Technicznych w 2000 roku w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, a stopień do Doktora Habilitowanego Nauk Chemicznych w 2009 roku na Politechnice Warszawskiej. Obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Oczyszczania Powietrza i Wody.

Jest współautorem ponad 80 artykułów naukowych i doniesień konferencyjnych dotyczących badań eksperymentalnych i modelowania zastosowania plazmy nietermicznej do usuwania NOx i węglowodorów ze spalin, dekompozycji węglowodorów, ich chlorowcopochodnych i freonów przy pomocy plazmy mikrofalowej typu "torch" pod ciśnieniem atmosferycznym, oraz oczyszczania wody za pomocą wyładowań elektrycznych.