English

Zakład Energetyki Wodorowej oraz Zakład Oczyszczania Powietrza i Wody

Doświadczalne i teoretyczne badania plazmy i jej zastosowań prowadzone są w Ośrodku Techniki Plazmowej i Laserowej Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Pracownicy Ośrodka kierowani przez Prof. Z. Zakrzewskiego i obecnie przez Prof. J. Mizeraczyka posiadają doświadczenie w dziedzinie plazmy nietermicznej zdobyte w czasie ponad dwudziestu lat badań i diagnostyki różnego rodzaju wyładowań pod niskim ciśnieniem (ciągłe i impulsowe wyładowanie jarzeniowe, ciągłe i impulsowe wyładowanie koronowe, wyładowanie mikrofalowe).

W ostatnich latach obróbka gazów za pomocą plazmy nietermicznej rozpatrywana jest jako efektywne rozwiązanie kontroli emisji zanieczyszczeń gazowych. W latach 1990-1997, badania Ośrodka koncentrowały się na dekompozycji związków NOx i VOCs o małych stężeniach (< 0.1 %) za pomocą ciągłego i impulsowego wyładowania koronowego i ślizgającego się wyładowania łukowego. Od 1999 roku nowymi tematami były: plazmowa obróbka wysoko-stężonych (dziesiątki procent ) węglowodorów i ich pochodnych w wyładowaniu mikrofalowym typu pochodnia plazmowa, reaktory nietermicznej plazmy wyładowania koronowego do usuwania związków NOx.

Aktualnie badania obydwu Zakładów dotyczą generacji mikrowyładowań mikrofalowych, produkcji wodoru w procesie reformingu węglowodorów w wyładowaniu mikrofalowym oraz oczyszczania wody za pomocą wyładowań elektrohydraulicznych.