Zakład Energetyki Wodorowej oraz Zakład Oczyszczania Powietrza i Wody

Zakład Energetyki Wodorowej oraz Zakład Oczyszczania Powietrza i Wody wchodzą w skład Ośrodka Techniki Plazmowej i Laserowej, który stanowi jeden z czterech ośrodków Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego, Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

więcej