English

Dr inż. Mariusz Jasiński

Mariusz Jasiński

Mariusz Jasiński jest absolwentem Wydzialu Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Tytuł Magistra Inżyniera Fizyki Technicznej uzyskał w 1997 roku. Stopień Doktora Nauk Technicznych obronił w roku 2003 w Instytucie Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, gdzie aktualnie pracuje na stanowisku Adiunkta. Od 1 stycznia 2006 roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Elektrodynamiki Gazów Zjonizowanych (obecnie Zakładu Energetyki Wodorowej).

Jego badania koncentrują się na rozwijaniu mikrofalowych żródeł plazmy, spektroskopowych technikach diagnostyki plazmy oraz zastosowaniach technik plazmowych w energetyce i ochronie środowiska. Dr Jasiński jest autorem 39 artykułów w czasopismach międzynarodowych, 86 artykułów konferencyjnych oraz 30 poufnych opracowań dla koncernu Air Liquide z Francji oraz QinetiQ z Wielkiej Brytanii.