English

Zastosowanie mikrofalowych technik plazmowych

Tematyka prac dotyczących zastosowania techniki mikrofalowej do generacji wyładowań w gazach aktualnie obejmuje:

  • projektowanie i doskonalenie mikrofalowych urządzeń do generacji plazmy,

  • doskonalenie generatorów plazmowych, w którym zachodzą reakcje destrukcji substancji gazowych,

  • spektroskopowe metody diagnozowania plazmy (pomiar temperatury gazu w plazmie, pomiar koncentracji i temperatury elektronów w plazmie),

  • modelowanie kinetyki reakcji chemicznych w badanej plazmie,

  • badania efektywności metody plazmowej do eliminacji gazowych substancji ekologicznie szkodliwych,

  • reforming metanu (produkcja wodoru) za pomocą wyładowania mikrofalowego pod ciśnieniem atmosferycznym,

  • generacja mikrowyładowań mikrofalowych.