English

Prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk

Jerzy Mizeraczyk

Jerzy Mizeraczyk otrzymał dyplom magistra na Politechnice Gdańskiej w 1966 roku, stopień doktora na Uniwersytecie Gdańskim w 1975, doktora habilitowanego na Politechnice Gdańskiej w 1988. Stopień naukowy profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP w 1997.

Jest członkiem Japońskiego Stowarzyszenia dla Promocji Nauki na Uniwersytecie w Nagoji, Fundacji A. von Humboldta i Fundacji H. Hertza na Uniwersytecie Ruhr w Bochum w RFN. Pracował jako Visiting Senior Researcher na Chalmers University of Technology (Göteborg, Szwecja), oraz McMaster University (Hamilton, ON, Kanada), a także profesor na Uniwersytecie Oita w Japonii.

Aktualnie jest Kierownikiem Centrum Techniki Plazmowej i Laserowej Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Pracuje w dziedzinie fizyki plazmy, wyładowań elektrycznych, laserów gazowych i ich zastosowań, oraz zastosowań chemii plazmy w ochronie środowiska. Jest współedytorem międzynarodowego czasopisma International Journal of Plasma Environmental Science and Technology. Jest autorem lub współautorem ogółem około 680 opublikowanych artykułów i referatów konferencyjnych, w tym ponad 230 zagranicą z dziedziny techniki plazmowej i laserowej (w tym 80 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej).