English

Plazmowa destrukcja Freonów oraz rozpuzczalników organicznych

Oferujemy pyrolize Freonu HFC-134a (tetrafluoroetan C2H2F4) w plazmie mikrofalowej pod ciśnieniem atmosferycznym. Do produkcji plazmy używanej do destrukcji Freonu HFC-134a używamy mikrofalowego źródła opartego na falowodzie bez dyszy, typu cylindrycznego. Gazowy freon dostarczany z prędkością 50-212 l/min wprowadzany jest do plazmy przez cztery przewody, które formują wir gazowy w reaktorze plazmowym (cylinder kwarcowy). Moc zaabsorbowanych mikrofal to 0.6 - 3 kW. Rezultaty dotychczasowych eksperymentów pokazały, że Freon ulega rozkładowi do węgla (w postaci suchej), wodoru i fluoru. Całkowity stopień konwersji HFC-134a wynosi do 84% ze 100%-tową selektywnością wobec H2, F2 i C2. Znaczy to, że nie następuje konwersja HFC-134a do innych węglowodorów. Wydajność masowa procesu oraz jego efektywność energetyczna wynoszą odpowiednio 34.5 kg/h oraz 34.4 kg na kWh energii mikrofalowej zaabsorbowanej w plazmie.