Polski

International Research Projects

 • PlasTEP, “Plasma Assisted Reduction Technology on Stationary Emission Sources in the Baltic Region”, Project Interreg IVb, Baltic Sea Region Programme 2007-2013, Coordinator: BalticNet – PlasmaTec e.V., Greifswald, Germany.

 • Green Air, „Generation of Hydrogen by Kerosene Reforming via efficient and low emission new alternative, innovative, refined technologies for aircraft application”, Project FP7, Transport (incl. Aeronautics), Call: FP7-AAT-2008-RTD-1, Coordinator: EADS Deutschland GmbH, Munich, Germany.

 • PlasmAero, „Plasmas for Aeronautics”, Project FP7, Transport (incl. Aeronautics), Call: FP7-AAT-2008-RTD-1, Coordinator: Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales, Toulouse, France.

 • Air Liquide contract, France, ”Design and optimization of microwave sources of atmospheric pressure plasmas”, period: 2003-2006.

 • Air Liquide contract, France, ”Design and optimization of microwave sources of atmospheric pressure plasmas”, period: 2011.

List of national research projects

  1993

 • „Investigation of generation and properties of ionized gases for technical and environment and purposes”. Duration: 1993-1995. Coordinator: Prof. Z. Zakrzewski.
 • 1997

 • „Removal of nitrogen oxides from flue gas simulators using corona discharge (young scientist)”, Duration: 1998. Coordinator: M. Dors.
 • 1998

 • „Investigation of flue gas cleaning efficiency using microwave discharges”. Duration: 1998-2000. Coordinator: Prof. J. Mizeraczyk.

 • „Removal of nitrogen oxides from flue gas simulators using corona discharge – stage II (young scientist). Duration:1998-1999. Coordinator: M. Dors.

 • 1999

 • „Optimisation of microwave discharges generation and modelling with the purpose of harmful gas removal”. Duration: 2000-2001. Coordinator: Prof. Z. Zakrzewski.

 • 2000

 • „Optimisation of nitrogen oxides removal form flue gas using corona discharge”. Duration: 2000-2002. Coordinator: Dr. J. Stańco.
 • 2001

 • „Diagnostics of microwave „torch” plasma in harmful gases”. Duration: 2001-2002. Coordinator: M. Jasiński.

 • „Investigation of flow velocity fields in electrostatic precipitator models using laser techniques with the purpose of optimisation of precipitation efficiency”. Duration: 2001-2003. Coordinator: Prof. J. Mizeraczyk.

  2003

 • „Development of microwave techniques for destruction of harmful gases”. Duration: 2003-2005. Coordinator: Prof. Z. Zakrzewski.
 • 2004

 • „Development of direct imaging method for manufacturing of high-density interconnect patterns on PCB”. Duration: 2004-2006. Coordinator: Prof. J. Mizeraczyk.

 • „Application of electrical discharges for water cleaning from organic compounds”. Duration: 2004-2006. Coordinator: Dr. M. Dors.
 • 2006

 • „Investigation and optimisation of microwave plasma sources with high gas flow rate for industrial purposes”. Duration: 2007-2008. Coordinator: Dr. M. Jasiński.
 • 2007

 • „Efficiency of submicron dust particles precipitation in ESP for different flow structures – application of Three-Dimensional Particle Image Velocimetry". Duration: 2007-2009. Coordinator: Prof. J. Mizeraczyk.

 • „Investigation of generation and properties of microwave microplasma under atmospheric pressure”. Duration: 2007-2009. Coordinator: Prof. Z. Zakrzewski.

 • 2008

 • „Flue gas cleaning from nitrogen oxides using corona discharge and catalyst". Duration: 2008-2009. Coordinator: Dr. M. Dors.

 • „Hydrogen production via methane reforming using microwave discharge with high gas flow rate: modelling and optimisation”. Duration: 2008-2009. Coordinator: Dr. H. Nowakowska.

 • „Visualization of corona discharge in water”. Duration: 2008-2009. Coordinator: Dr. M. Kocik.

 • “Investigation of pumping and dust removal efficiency in electrohydrodynamic device”. Duration: 2008-2010. Coordinator: Prof. J. Mizeraczyk.

 • “Experimental investigation of flow velocity fields in ESP models”. Duration: 2008-2009. Coordinator: Prof. J. Mizeraczyk.

 • 2010

 • Projekt strategiczny, etapy 39 „Wykonanie stanowiska do produkcji wodoru z biogazu, badania i optymalizacja układu oraz opracowanie wytycznych dla instalacji pilotażowej” i 40 „Wykonanie i badania rozwojowe unstalacji pilotażowej do produkcji wodoru z biogazu”, okres realizacji: 2010-2015, kierownik: M. Jasiński,

 • 2011

 • „Moduł mikrofalowego urządzenia plazmowego z separatorem gazów odlotowych do produkcji wodoru z węglowodorów” (projekt rozwojowy), okres realizacji: 2011-2013, kierownik: M. Jasiński,

 • „Produkcja wodoru z biogazu za pomocą elektrycznego wyładowania barierowego”, okres realizacji: 2011-1014, kierownik: M. Dors

 • „Oczyszczanie wody z mikroorganizmów za pomocą plazmy wyładowań elektrohydraulicznych”, okres realizacji: 2011-2013, kierownik: T. Izdebski

 • B. Hrycak, „Spektroskopowe badania właściwości plazmy mikrofalowej pod ciśnieniem atmosferycznym”, InnoDoktorant, IV Edycja