English

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie

"Wpływ napięcia zasilania oraz turbulencji przepływu na ruch pyłu w rejonie wyładowania koronowego”

Umowa nr UMO-2014/13/D/ST8/03212


W latach 2015-2019 w Ośrodku Techniki Plazmowej i Laserowej Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku realizowany był projekt badawczy pt. "Wpływ napięcia zasilania oraz turbulencji przepływu na ruch pyłu w rejonie wyładowania koronowego”. Kierownikiem projektu był dr inż. Janusz Podliński. Krótka informacja o przebiegu, realizacji i wynikach projektu przedstawiona jest w poniższym linku.

Dr hab. inż. Mirosław Dors, prof. IMP PAN

Kierownik Ośrodka Techniki Plazmowej i Laserowej IMP PAN

 • Informacja o wynikach

 • "Zjawiska elektrohydrodynamiczne (EHD) w ośrodkach gazowych z powierzchniowym wyładowaniem barierowym”

  Umowa nr UMO-2013/09/B/ST8/02054


  W latach 2014-2018 Ośrodek Techniki Plazmowej Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku realizował projekt badawczy pn. "Zjawiska elektrohydrodynamiczne (EHD) w ośrodkach gazowych z powierzchniowym wyładowaniem barierowym”. Kierownikiem projektu był prof. dr inż. Jerzy Mizeraczyk. Wykonawcami projektu byli dr inż. Janusz Podliński, dr Anna Niewulis, mgr Artur Berendt, mgr inż. Mateusz Tański, mgr inż. Kacper Główczewski i studentka Magdalena Budnarowska. Krótka informacja o przebiegu realizacji i wynikach projektu przedstawiona jest poniżej (także w języku angielskim).

  Dr hab. inż. Mirosław Dors, prof. IMP PAN

  Kierownik Ośrodka Techniki Plazmowej i Laserowej IMP PAN

 • Informacja o wynikach

 • Lista projektów międzynarodowych

  • PlasTEP, “Plasma Assisted Reduction Technology on Stationary Emission Sources in the Baltic Region”, Project Interreg IVb, Baltic Sea Region Programme 2007-2013, Coordinator: BalticNet – PlasmaTec e.V., Greifswald, Germany.

  • Green Air, „Generation of Hydrogen by Kerosene Reforming via efficient and low emission new alternative, innovative, refined technologies for aircraft application”, Project FP7, Transport (incl. Aeronautics), Call: FP7-AAT-2008-RTD-1, Coordinator: EADS Deutschland GmbH, Munich, Germany.

  • PlasmAero, „Plasmas for Aeronautics”, Project FP7, Transport (incl. Aeronautics), Call: FP7-AAT-2008-RTD-1, Coordinator: Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales, Toulouse, France.

  • Air Liquide contract, France, ”Design and optimization of microwave sources of atmospheric pressure plasmas”, okres realizacji: 2003-2006.

  Lista projektów KBN i MNiSW

   1993

  • „Badania sposobów otrzymywania i właściwości zjonizowanych ośrodków gazowych do celów technicznych i ekologicznych”, KBN 3 P401 033 04, okres realizacji: 1993-1995, kierownik projektu: prof. Z. Zakrzewski
  • 1997

  • „Eliminacja tlenków azotu z symulatorów gazów spalinowych za pomocą wyładowania koronowego (młody badacz)”, PB 624/T09/97/12, okres realizacji: 1998, kierownik projektu: dr M. Dors
  • 1998

  • „Badania efektywności eliminacji gazów odlotowych za pomocą elektrycznych wyładowań mikrofalowych”, PB 1318/T10/98/14, okres realizacji: 1998-2000, kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk

  • „Eliminacja tlenków azotu z symulatorów gazów spalinowych za pomocą wyładowania koronowego – etap II (młody badacz)”, PB 427/T09/98/15, okres realizacji: 1998-1999, kierownik projektu: dr M. Dors

  • 1999

  • „Optymalizacja metod generacji i modelowania wyładowań mikrofalowych dla eliminacji ekologicznie szkodliwych gazów”, PB 0471/T10/99/17, okres realizacji: 2000-2001, kierownik projektu: prof. Z. Zakrzewski.

  • 2000

  • „Optymalizacja procesów eliminacji tlenków azotu z gazów odlotowych za pomocą wyładowania koronowego”, PB 0446/T09/20/19, okres realizacji: 2000-2002, kierownik projektu: dr J. Stańco, główny wykonawca: prof. J. Mizeraczyk, wykonawca: dr M. Dors
  • 2001

  • „Diagnostyka plazmy mikrofalowej typu „torch” w gazach ekologicznie szkodliwych”, PB 1285/T09/2001/20, okres realizacji: 2001-2002, kierownik projektu: mgr inż. M. Jasiński, konsultant: prof. J. Mizeraczyk

  • „Badania pól prędkości w modelach elektrofiltrów metodami laserowymi celem optymalizacji procesu odpylania”, PB 1756/T10/01/21, okres realizacji: 2001-2003, kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk
  • 2003

  • „Rozwój i doskonalenie mikrofalowych technik eliminacji gazów szkodliwych dla środowiska”, PB 1124/T09/2003/24, okres realizacji: 2003-2005, kierownik projektu: prof. Z. Zakrzewski, główny wykonawca: prof. J. Mizeraczyk
  • 2004

  • „Opracowanie metody bezpośredniego naświetlania laserowego do produkcji płytek drukowanych o wysokiej gęstości upakowania”, PB 1381/T11/2004/27, okres realizacji: 2004-2006, planowane zakończenie 30.09.2006, kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk

  • „Zastosowanie wyładowań elektrycznych do oczyszczania wody z zanieczyszczeń organicznych”, PB 1280/T10/2004/27, okres realizacji: 2004-2006, planowane zakończenie 26.10.2006, kierownik projektu: dr inż. M. Dors, główny wykonawca: prof. J. Mizeraczyk
  • 2006

  • „Badania i optymalizacja mikrofalowych źródeł plazmy o dużym natężeniu przepływu gazów do zastosowań przemysłowych.”, PB 3020/T02?2006/31, N522, kierownik projektu: dr inż. Mariusz Jasiński, drugi wykonawca: prof. J. Mizeraczyk
  • 2007

  • „Skuteczność odpylania cząstek submikronowych dla różnych struktur przepływu pyłu w elektrofiltrze - zastosowanie laserowej metody 3D PIV (Three-Dimensional Particle Image Velocimetry)", PB 1857/B/T02/07/33 kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk

  • „Badania metod generacji i właściwości mikroplazmy mikrofalowej pod ciśnieniem atmosferycznym”, PB 0895/B/T02/2007/33, kierownik projektu: prof. Z. Zakrzewski, wykonawca: M. Goch, N515, drugi wykonawca: prof. J. Mizeraczyk

  • 2008

  • „Oczyszczanie gazów odlotowych z tlenków azotu NOx za pomocą elektrycznego wyładowania koronowego z katalizatorem”, PB 3840/B/T02/2008/35, kierownik projektu: dr M. Dors

  • "Produkcja wodoru metodą reformingu metanu w wyładowaniu mikrofalowym z dużym przepływem gazu: modelowanie i optymalizacja”, kierownik projektu: dr H. Nowakowska

  • „Obrazowanie wyładowania koronowego w wodzie”, PB 2597/B/T02/2008/35, kierownik projektu: dr M. Kocik

  • “Investigation of pumping and dust removal efficiency in electrohydrodynamic device”. Okres realizacji: 2008-2010. Coordinator: Prof. J. Mizeraczyk.

  • „Eksperymentalne badania pól prędkości przepływu w modelach elektrofiltrów”, PB 3892/B/T02/2008/35, kierownik projektu: prof. J. Mizeraczyk

  • 2010

  • Projekt strategiczny, etapy 39 „Wykonanie stanowiska do produkcji wodoru z biogazu, badania i optymalizacja układu oraz opracowanie wytycznych dla instalacji pilotażowej” i 40 „Wykonanie i badania rozwojowe unstalacji pilotażowej do produkcji wodoru z biogazu”, okres realizacji: 2010-2015, kierownik: M. Jasiński,

  • 2011

  • „Moduł mikrofalowego urządzenia plazmowego z separatorem gazów odlotowych do produkcji wodoru z węglowodorów” (projekt rozwojowy), okres realizacji: 2011-2013, kierownik: M. Jasiński,

  • „Produkcja wodoru z biogazu za pomocą elektrycznego wyładowania barierowego”, okres realizacji: 2011-1014, kierownik: M. Dors

  • „Oczyszczanie wody z mikroorganizmów za pomocą plazmy wyładowań elektrohydraulicznych”, okres realizacji: 2011-2013, kierownik: T. Izdebski

  • B. Hrycak, „Spektroskopowe badania właściwości plazmy mikrofalowej pod ciśnieniem atmosferycznym”, InnoDoktorant, IV Edycja

  • „Zastosowanie wyładowań elektrycznych do oczyszczania wody pitnej z zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych", okres realizacji: 2009-2011, PB 3547/B/T02/2009/36, kierownik: M. Dors
  • „Urządzenie laserowe do naświetlania schematów obwodów elektrycznych na płytkach drukowanych" (rozwojowy), okres realizacji: 2009-2011, kierownik: J. Mizeraczyk,
  • „Moduł mikrofalowego urządzenia plazmowego z separatorem gazów odlotowych do produkcji wodoru z węglowodorów” (grant rozwojowy), okres realizacji: 2011-2013, kierownik: M. Jasiński
  •  „Badania skuteczności pompowania i odpylania zanieczyszczonego powietrza za pomocą urządzenia elektrohydrodynamicznego”, okres realizacji: 2011-2013, PB 7475/B/T02/2011/40, kierownik: J. Mizeraczyk
  • „Badania struktur przepływu w elektrofiltrach oraz ich wpływu na skuteczność usuwania drobnych pyłów”, PB 327/T02/2010/70 Iuventus Plus, okres realizacji: 2011, kierownik: J. Podliński
  • „Eksperymentalne badania struktur przepływu oraz skuteczności odpylania cząstek submikronowych w modelach wąskich elektrofiltrów” PB 281/T02/2010/70 Iuventus Plus, okres realizacji: 2011, kierownik: A. Niewulis
  • „Systemy chłodzenia podzespołów elektronicznych za pomocą miniaturowych pomp elektrohydrodynamicznych” PB 5089/B/T02/2011/40, okres realizacji: 2011-2013, kierownik: M. Kocik
  • „Produkcja wodoru z biogazu za pomocą elektrycznego wyładowania barierowego” NCN 2011/01/B/ST8/04131, okres realizacji: 2011-1014, kierownik: M. Dors, NCN, ST8 - Inżynieria procesów i produkcji
  • „Oczyszczanie wody z mikroorganizmów za pomocą plazmy wyładowań elektrohydraulicznych” NCN 2011/01/B/ST8/05300, okres realizacji: 2011-2013, kierownik: T. Izdebski, NCN
  • „Badania produkcji wodoru z substancji ciekłych za pomocą plazmy wyładowania mikrofalowego”, PB2789, NCN, ST8, kierownik: M. Jasiński, okres realizacji: 2013-2016