English

Kierunki badań

Długofalowymi celami badań plazmy i jej zastosowań prowadzonych w Ośrodku Techniki Plazmowej i Laserowej są:

  • opracowanie nowych mikrofalowych generatorów plazmy
  • opracowanie efektywnych i proekologicznych plazmowych metod oczyszczania różnego rodzaju gazów odlotowych ze szkodliwych składników gazowych
  • opracowanie metod oczyszczania wody ze składników organicznych i mikroorganizmów.

Mikrofale | Korona