English

Prof. dr hab. inż. Zenon Zakrzewski

Zenon Zakrzewski

Zenon Zakrzewski urodził się w Świętem na Pomorzu w 1935 roku. Dyplom magistra inżyniera radiotechniki otrzymał na Wydziale Łączności Politechniki Gdańskiej w 1958 roku, a stopień doktora nauk technicznych w 1967 roku. Stopień naukowy profesora otrzymał w 1986 roku. Od 1965 roku był pracownikiem Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdaśsku, gdzie przez wiele lat był Kierownikiem Zakładu Elektrodynamiki Gazów Zjonizowanych Ośrodka Techniki Plazmowej i Laserowej.

Prof. Zakrzewski pracował w dziedzinie fizyki i techniki plazmy oraz ich zastosowań. W ostatnich latach głównym obiektem jego zainteresowań byly mikrofalowe generatory plazmy dla zastosowań w analizie chemicznej, chemii plazmy, technice laserowej i ochronie środowiska. Wyniki swoich prac opublikował m.in. w ponad 100 artykułach, głównie w zagranicznych czasopismach o zasięgu światowym i 10 rozdziałach w monografiach wydanych w światowych wydawnictwach. Przedstawił ponad 70 referatów i komunikatów na międzynarodowych konferencjach. Obecnie jego prace cytowane są około 100 razy rocznie, głównie w renomowanych czasopismach zagranicznych.

Profesor Zenon Zakrzewski zmarł 20 listopada 2014 roku w swoim domu. Będziemy go pamiętać jako niezrównanego naukowca o wybitnej osobowości. Nie można przecenić straty jaką jego śmierć przyniosła wszystkim jego współpracownikom oraz wychowankom, jak również społeczeństwu naukowemu, które wdraża pomysły profesora Zakrzewskiego na całym świecie.